Intranett

Inn- og utlogging

Intranett Kunnskapsparken

Tilgang til Intranettet

Mangler du tilgang til Intranettet?

Send en epost til med navn, firmatilhørighet og epostadresse så oppretter vi en brukerkonto.

I vårt Intranett finner du booking av møterom, bestilling av overtidsmat, IT-support og informasjon fra huseieren.